#คําแนะนําเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
ส่งออกไปยังฮ่องกง: ร่วมแบ่งปันโอกาสสำหรับวันคนโสด
Carmen Yip
Carmen Yip
ใช้เวลาอ่าน 8 นาที
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

ฮ่องกง เป็นที่รู้จักจากตลาดอีคอมเมิร์ซที่เจริญ และเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยสถานะเป็นพอร์ตเสรี และกระบวนการผ่านพิธีการทางศุลกากรที่ง่ายดาย จึงมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการเติบโตทางธุรกิจ การทําความเข้าใจ การเติบโตของอีคอมเมิร์ซ แนวโน้มของตลาด และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเจาะตลาดนี้ให้ประสบความสําเร็จ

ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ คุณสามารถนําทางกระบวนการนําเข้า และวางตําแหน่งธุรกิจของคุณ เพื่อความสําเร็จในฮ่องกง

โอกาสและข้อได้เปรียบของอีคอมเมิร์ซ

ตลาดอีคอมเมิร์ซของฮ่องกงเป็นโอกาสที่ดีสําหรับธุรกิจ ความสะดวกในการกําหนดราคาและห่วงโซ่อุปทานเพื่อดึงดูดลูกค้า และด้วยโซลูชันการจัดส่งที่เชื่อถือได้ เช่น DHL ผู้เล่นในตลาดอีคอมเมิร์ซสามารถเพลิดเพลินกับการจัดส่งที่ง่ายดาย ด้วยการจัดส่งแบบ door-to-door มอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าปลายทาง และธุรกิจอีคอมเมิร์ซสามารถขายสินค้าไปยังฮ่องกงได้เหมือนกับทำธุรกิจในประเทศ การบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่งของฮ่องกง และการเติบโตของยอดค้าปลีกทําให้ฮ่องกงเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซที่ยอดเยี่ยม 

อัตราการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ 8.93%

ตลาดอีคอมเมิร์ซที่เติบโตเต็มที่แล้วของฮ่องกง และรายได้รวม มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2023 ถึง 2028 (8.93% CAGR) [1]

8.2% ของการใช้จ่ายค้าปลีกทั้งหมด (มกราคม 2023)

โอกาสที่ไม่ได้ใช้ หรือตลาดที่เติบโตช้า? เมื่อพูดถึงอีคอมเมิร์ซ ฮ่องกงยังตามหลังเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจที่มีรายได้สูงเช่นเดียวกัน มีเพียงประมาณ 8-12% ของการใช้จ่ายค้าปลีกเท่านั้นที่เป็นการซื้อออนไลน์[2] เปรียบเทียบกับตลาดอีคอมเมิร์ซชั้นนําของโลก เช่น จีน 47% อินโดนีเซีย 31.9% และสหราชอาณาจักร 30.6%[3]

ARPU ของฮ่องกงเป็นเงิน USD$1,381

รายได้เฉลี่ยของฮ่องกงต่อผู้ใช้อีคอมเมิร์ซ (ARPU) คาดว่าจะอยู่ที่ 1,381 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 [4]

พฤติกรรมของลูกค้า 

61% จะจ่ายมากขึ้นเพื่อความยั่งยืน

กําลังพิจารณาขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือไม่? ฮ่องกงอาจเป็นตลาดที่เปิดกว้าง เนื่องจากผู้ซื้อ 61% จะจ่ายเงินมากขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน [5]

มือถือมาแรง

57% ของธุรกรรมออนไลน์ในฮ่องกงในปี 2021 เกิดขึ้นบนมือถือ[6] ตลาดคาดว่าจะเติบโตต่อไปโดยได้รับแรงหนุนส่วนใหญ่จากโซเชียลคอมเมิร์ซที่ใช้แอพซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะกับผู้บริโภครุ่นใหม่[7]

นักช้อปในฮ่องกงซื้ออะไรทางออนไลน์?

หมวดหมู่สินค้าที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภค (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2022)8

* % ของครัวเรือนที่ทําการสํารวจซึ่งซื้อจากหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

ผู้บริโภคชาวฮ่องกงซื้อสินค้าออนไลน์ที่ไหน?

ตลาดออนไลน์สามารถเป็นประตูที่มีประโยชน์สําหรับธุรกิจข้ามพรมแดนที่ต้องการขายไปยังประเทศใหม่เป็นครั้งแรก

ตลาดชั้นนําในฮ่องกง ณ เดือนตุลาคม 20239

  1. taobao.com
  2. carousell.com.hk
  3. amazon.com
  4. hktvmall.com
  5. price.com.hk

ประเทศใดบ้างที่ผู้ใช้อีคอมเมิร์ซในฮ่องกงนิยมซื้อสินค้ามากที่สุด

ประมาณ 25% ของธุรกรรมอีคอมเมิร์ซของฮ่องกงเป็นแบบข้ามพรมแดน ซึ่งน่าจะเป็นเพราะขนาดที่ค่อนข้างเล็กของเกาะ จีนแผ่นดินใหญ่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด (ครองส่วนแบ่งตลาด 37%) รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา (21%) และญี่ปุ่น (16%)10

วันหยุดช้อปปิ้งและเทรนด์วัฒนธรรม

ฮ่องกงมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอิทธิพลจีนและตะวันตก และมีการเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ เช่น ตรุษจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ และวันคริสต์มาสอีฟอย่างแพร่หลาย ผู้เล่นในตลาดอีคอมเมิร์ซสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มทางวัฒนธรรม และกิจกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์เหล่านี้ เช่น Double 11 (วันคนโสด) และ Black Friday เพื่อโปรโมทสินค้าของพวกเขา

การนําเข้าสินค้าควบคุม

สินค้าบางอย่างในฮ่องกงอยู่ภายใต้การควบคุมการนําเข้า และผู้นําเข้าต้องจัดเตรียมใบอนุญาตนําเข้าที่เกี่ยวข้องสําหรับพิธีการทางศุลกากร สินค้าควบคุมเหล่านี้ ได้แก่ สัตว์และพืช สารเคมีควบคุม ยาอันตราย สินค้าที่ต้องเสียภาษี อาหาร สินค้าติดเชื้อ ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมและยา อุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุ สินค้าเชิงกลยุทธ์ สารเคมีอันตราย และผลิตภัณฑ์บุหรี่ทางเลือก สิ่งสําคัญคือต้องได้รับใบอนุญาตนําเข้าที่จําเป็นล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าการเคลียร์ศูลกากรเป็นไปอย่างราบรื่น

ระเบียบการนําเข้าและพิธีการศุลกากร

ฮ่องกงมีกฎระเบียบการนําเข้าที่เรียบง่าย โดยมีเพียงสี่ประเภทของสินค้าที่ต้องเสียภาษีนําเข้า

  • ยาสูบ
  • น้ํามันไฮโดรคาร์บอน
  • เมทิลแอลกอฮอล์
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มข้น 30% ขึ้นไป

สินค้าบางอย่าง เช่น ยา ข้าว และผลิตภัณฑ์จากไข่ ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าก่อนที่สินค้าจะมาถึง จําเป็นอย่างยิ่งที่จะทําความคุ้นเคยกับกฎระเบียบการนําเข้า และรักษาความปลอดภัย ใบอนุญาตที่จําเป็นสําหรับพิธีการทางศุลกากรที่ราบรื่น รายการสินค้าที่ควบคุม ได้แก่ :  

คําแนะนําการค้าอย่างเป็นทางการ

ในฮ่องกงพิธีการทางศุลกากรไม่จําเป็นต้องใช้บริการโบรกเกอร์ โดยปกติผู้ส่งหรือผู้ให้บริการเช่น DHL จะจัดการพิธีการศุลกากรนําเข้าในนามของลูกค้า  

อย่างไรก็ตาม ผู้นําเข้าและผู้ส่งออกต้องยื่นใบขนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่นําเข้าหรือส่งออก แผนกสํามะโนประชากรและสถิติให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการสําแดงการนําเข้า/ส่งออก ตลอดจนกระบวนการเสร็จสิ้นและยื่นคําร้อง

เคล็ดลับวงในของ DHL สําหรับการส่งออกไปยังฮ่องกง

เคล็ดลับสําหรับอีคอมเมิร์ซที่ประสบความสําเร็จในฮ่องกง

ในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญของ DHL ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการจัดส่งไปยังฮ่องกงจะให้ข้อมูลเชิงลึก และคําแนะนําแก่คุณในการขายในตลาดสําคัญนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ฮ่องกงมีพิธีการทางศุลกากรสําหรับสินค้าทั่วไปที่ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ถูกจํากัด เช่น ยา อาหาร และปศุสัตว์ จําเป็นต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษ สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าฮ่องกงไม่ได้ใช้รหัสไปรษณีย์ ต้องอาศัยความถูกต้องของการป้อนที่อยู่จากลูกค้าปลายทาง เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งเป็นไปอย่างราบรื่น DHL และผู้ให้บริการโลจิสติกส์อื่นๆ อาจติดต่อเพื่อยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งกับผู้รับเพื่อหลีกเลี่ยงความคลุมเครือ

ความชอบของผู้บริโภคออนไลน์และวิธีการชำระเงิน

ผู้บริโภคชาวฮ่องกงเปิดรับช่องทางดิจิทัลสําหรับการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าไลฟ์สไตล์ ผู้ค้าปลีกหลายรายในตลาดฮ่องกงดําเนินการทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อดึงดูดลูกค้า และปรับปรุงประสบการณ์การช้อปปิ้ง การชําระเงินด้วยบัตรเครดิตได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยมีสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรเครดิต เช่น โปรแกรมคืนเงิน และไมล์สะสม กระเป๋าเงินดิจิทัล เช่น AliPay, WeChat Pay, Tap & Go และ Octopus ก็เป็นวิธีการชําระเงินยอดนิยมเช่นกัน

ตัวเลือกการจัดส่ง

การจัดส่งแบบ door-to-door เป็นที่นิยมในฮ่องกง ตามด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น ฝากพัสดุไว้กับเพื่อนบ้าน หรือรับจากจุดบริการหรือล็อกเกอร์ ธุรกิจควรพิจารณาตัวเลือกการจัดส่งเหล่านี้เพื่อมอบบริการจัดส่งที่เชื่อถือไ ด้และสะดวกสบายสําหรับลูกค้าของพวกเขา

รู้สึกมีแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะขายให้กับฮ่องกงหรือไม่? จุดแรก – เปิดบัญชีธุรกิจดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เพื่อรับคําแนะนําด้านการจัดส่งระหว่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญและราคาที่แข่งขันได้

สมัครบัญชีวันนี้