#จัดส่งกับDhl

บริการ DHL Export

facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

ใช้ประโยชน์จากบริการที่แน่นอนตามเวลาของเรา

ดีเอชแอลให้บริการจัดส่งเอกสารที่สําคัญและการจัดส่งที่ไม่ใช่เอกสารระหว่างประเทศแบบ door-to-door ภายในวันทําการถัดไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการ ส่งออกของเรา

คู่มือบริการและอัตราค่าบริการของ DHL Express

สําหรับรายการความสามารถที่ครอบคลุมของเราพร้อมอัตราที่เกี่ยวข้องให้ดาวน์โหลด คู่มือ บริการและอัตราค่าบริการของ DHL Express

มีข้อจํากัดบางประการ บริการส่งออกทั้งหมดของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เป็นไปตาม ข้อกําหนดและเงื่อนไข 

รับประกัน คืนเงิน
** รับประกัน บริการระหว่างประเทศ