#คําแนะนําด้านโลจิสติกส์

วิธีการจัดส่งแบตเตอรี่ระหว่างประเทศ

Anna Thompson
Anna Thompson
Discover content team
8 min read
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share
purple batteries

หากธุรกิจของคุณจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ไปต่างประเทศ มีข้อควรพิจารณาในการจัดส่งและบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญบางประการที่คุณจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะถึงปลายทางอย่างปลอดภัยและไม่มีความเสียหายหรือความล่าช้า อ่านต่อเพื่อดูคำแนะนำง่าย ๆ

คุณสามารถจัดส่งแบตเตอรี่ได้ไหม?

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากมีแบตเตอรี่ โดยเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งมักพบในแล็ปท็อป สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เหล่านี้มีกฎระเบียบที่แนบมากับการขนส่งแบตเตอรี่ข้ามพรมแดนเพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะเดินทางได้อย่างปลอดภัย ข้อบังคับเหล่านี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ลิเธียมจัดอยู่ในประเภทสินค้าอันตราย ดังนั้น DHL Express จึงยอมรับแบตเตอรี่ลิเธียมบางประเภทเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ ที่นี่

 

วิธีบรรจุแบตเตอรี่เพื่อการขนส่ง

เนื่องจากมีลักษณะที่เป็นอันตราย พัสดุที่มีแบตเตอรี่จึงต้องได้รับการบรรจุอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการขนส่ง คำแนะนำของเราจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่ที่คุณส่ง

วิธีบรรจุแบตเตอรี่อัลคาไลน์

  • ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์
  • เก็บแบตเตอรี่ไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมถ้าเป็นไปได้
  • ห่อด้วยพลาสติกกันกระแทกจำนวนมาก
  • ใช้กล่องที่มีผนังสองชั้น
  • เติมพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ด้วยวัสดุบุกล่อง
  • ใช้เทปใสปิดกล่อง

 

วิธีบรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

  • ควรติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ในอุปกรณ์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ปิดอยู่
  • ห่ออุปกรณ์ด้วยพลาสติกกันกระแทกจำนวนมาก
  • ใช้กล่องที่มีผนังสองชั้น
  • เติมพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ด้วยวัสดุบุกล่อง
  • ใช้เทปใสปิดกล่อง
hand holding envelope

การจัดส่งแบตเตอรี่

เมื่อต้องจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมหรือส่งแบตเตอรี่ประเภทอื่นทางไปรษณีย์ไปยังลูกค้าต่างประเทศ มีสิ่งสำคัญบางประการที่คุณควรทราบเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะมาถึงอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งของคุณจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของแบตเตอรี่ วิธีการบรรจุแบตเตอรี่ (แยกบรรจุหรืออยู่ภายในอุปกรณ์) และกฎระเบียบด้านศุลกากรเฉพาะของประเทศปลายทาง

 

วิธีจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียม

โดยทั่วไปแล้ว แบตเตอรี่ลิเธียมแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก:

แบตเตอรี่และเซลล์โลหะลิเธียม โดยทั่วไปจะใช้งานได้ครั้งเดียวและประกอบด้วยโลหะลิเธียม ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้ แต่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบตเตอรี่/เซลล์อัลคาไลน์มาตรฐาน ทำให้เป็นแหล่งพลังงานที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ห่างไกล เช่น เครื่องตรวจจับควันและเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์

แบตเตอรี่และเซลล์ลิเธียมไอออน ประกอบด้วยลิเธียมซึ่งมีอยู่เฉพาะในรูปไอออนิกในอิเล็กโทรไลต์ สามารถขึ้นรูปได้หลายรูปทรงซึ่งทำให้เหมาะสำหรับงานไฟฟ้าหลายประเภท มีอายุการเก็บรักษาสั้นกว่าแบตเตอรี่โลหะลิเธียม แต่สามารถชาร์จใหม่ได้ จึงมีอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคแบบพกพาจำนวนมาก เช่น แล็ปท็อป และสมาร์ทโฟน

แม้ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมจะใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่แบตเตอรี่ลิเธียมก็จัดเป็นสินค้าอันตรายโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เนื่องจากมีความไวไฟสูง มีปฏิกิริยาไวต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้หากได้รับความเสียหาย บุคคล บริษัท หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับการระบุว่าเป็นผู้จัดส่งในเวย์บิลของ DHL Express จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายในการดำเนินการให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบสินค้าอันตรายของ IATA 100% หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างปลอดภัยกับ DHL คลิกที่นี่

 

วิธีจัดส่งแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์

แบตเตอรี่เซลล์แห้งมักใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพา ซึ่งการจำแนกประเภทนี้รวมถึงอัลคาไลน์-แมงกานีส สังกะสี-คาร์บอน นิกเกิลแคดเมียม และของแข็งอื่นๆ ต้องไม่มีของเหลว แต่อิเล็กโทรไลต์จะบรรจุอยู่ในส่วนผสมที่มีความชื้นต่ำซึ่งช่วยให้กระแสไฟฟ้าไหลได้ มีการปิดผนึกและไม่มีช่องระบายอากาศ ดังนั้นจึงมีโอกาสรั่วน้อยลง แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ก็ทำงานในลักษณะเดียวกัน แม้ว่าจะมีความจุมากกว่าก็ตาม แบตเตอรี่ทุกประเภทเหล่านี้ยังคงมีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ดังนั้นจึงต้องระบุและบรรจุอย่างถูกต้องก่อนจัดส่งกับ DHL

  • หากเป็นไปได้ ควรจัดส่งแบตเตอรี่ไว้ภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยมีขั้วต่อป้องกัน และอุปกรณ์บรรจุในลักษณะที่ป้องกันการสั่งงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • ในกรณีที่แบตเตอรี่หลายก้อน ขั้วต่อจะต้องได้รับการปกป้องด้วยบรรจุภัณฑ์แยกกัน และแยกภายในกล่องด้วยตัวแบ่ง
  • ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีตัวกรุพื้นที่จำนวนมากเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เคลื่อนที่ไปมา
  • ใช้กล่อง/ภาชนะด้านนอกที่แข็งแรงสำหรับสิ่งที่อยู่ภายในทั้งหมด
  • ใช้เทปจำนวนมากเพื่อปิดกล่องด้านนอก/คอนเทนเนอร์ให้แน่น
  • ติดฉลากการจัดส่งที่ถูกต้องไว้ที่ด้านนอกกล่อง/คอนเทนเนอร์ให้เห็นอย่างชัดเจน

 

วิธีจัดส่งแบตเตอรี่เปียก

แบตเตอรี่เซลล์เปียกเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ชนิดดั้งเดิม จึงมีอายุการใช้งานนานกว่าแบตเตอรี่เซลล์แห้ง แบตเตอรี่เซลล์เปียกได้รับพลังงานจากอิเล็กโทรไลต์ของเหลวและสร้างก๊าซ ซึ่งหมายความว่าจะต้องระบายอากาศและตั้งให้ตรงระหว่างการขนส่งเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหล แบตเตอรี่เซลล์เปียกมีใช้ทั่วไปในการบิน สาธารณูปโภคไฟฟ้า และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

  • เลือกบรรจุภัณฑ์ตามข้อกำหนดของ UN ที่เหมาะสม โดยต้องมีซับในที่ป้องกันการรั่วซึมของกรด/ด่าง
  • แบตเตอรี่หลายก้อนในบรรจุภัณฑ์เดียวกันจะต้องแยกจากกันด้วยตัวแบ่งที่ไม่นำไฟฟ้า
  • ยึดแบตเตอรี่ให้เข้าที่อย่างแน่นหนา โดยให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศ หงายขึ้น เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปหรือการลัดวงจร
  • ใช้เทปจำนวนมากเพื่อปิดบรรจุภัณฑ์ด้านนอกให้แน่น
  • ติดเครื่องหมายและฉลากสินค้าอันตราย ฉลากการขนส่ง และใบสำแดงของผู้ส่งสินค้าอันตรายที่ถูกต้องไว้ที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าอันตรายอย่างปลอดภัยกับ DHL คลิกที่นี่

damaged mobile phone

กฎข้อบังคับในการขนส่งแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลิเธียมที่ถูกเรียกคืน เสียหาย หรือชำรุด

การขนส่งแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือชำรุดอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่ง โดยมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ควัน และไอ ด้วยเหตุนี้ แบตเตอรี่ใด ๆ ที่สงสัยหรือทราบว่ามีข้อบกพร่อง (เช่น การบวม การกัดกร่อน หรือการรั่วไหล) จะ ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งภายในเครือข่ายของ DHL Express

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งแบตเตอรี่ระหว่างประเทศ

ผู้จัดส่งทุกคนจะต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดที่บังคับใช้ในการจัดส่งแบตเตอรี่ไปยังจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ

แบตเตอรี่บางชนิดจะถูกจัดประเภทเป็นสินค้าอันตราย การขนส่งเหล่านี้มีความเสี่ยงหากไม่ได้บรรจุหรือจัดการอย่างถูกต้อง หากสินค้าถูกซ่อน สำแดงไม่ถูกต้อง ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้แจ้ง บรรจุหรือติดฉลากไม่ถูกต้อง จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย แบตเตอรี่อื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่ลิเธียม จัดอยู่ในประเภทสินค้าควบคุม ซึ่งหมายความว่ามีข้อบังคับเกี่ยวกับประเภทและจำนวนแบตเตอรี่ที่สามารถขนส่งได้ในการจัดส่งครั้งเดียว

ลูกค้าที่มีบัญชี MyDHL+ จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจัดส่ง โดยขึ้นอยู่กับเนื้อหา ประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง แพลตฟอร์ม MyDHL+ ทำให้การขนส่งออนไลน์ เช็กราคา กำหนดเวลานัดรับสินค้า ค้นหาจุดบริการ ติดตามสถานะการจัดส่งชิปเมนต์ และอื่น ๆ เป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย! คลิกที่นี่ เพื่อเปิดบัญชี

การจัดส่งแบตเตอรี่ข้ามพรมแดนอาจดูซับซ้อนและเป็นเรื่องใหญ่โต แต่ในฐานะผู้นำด้านโลจิสติกส์ระดับสากล DHL พร้อมให้ความช่วยเหลือ! ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อขอคำแนะนำได้ ที่นี่ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่ไปต่างประเทศ รวมถึงข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักและขนาด คลิกที่นี่